European Project: LTA

Europees Project

LTA: Live Text Access

Logo LTA + cofunded by the EU/Erasmus plus

Introductie

Live Text Access is een project mede gefinancierd door het ERASMUS+ programma van de EU.

LiveTextAccess (LTA) is een strategische samenwerking tussen educatieve en non-educatieve partnerts dat erop gericht is om de behoefte aan geharmoniseerde training van live intralinguale ondertiteling te verbeteren.

 

Het project concept

LTA richt zich op inclusie en innovatie in hoger onderwijs, met de focus op drie Europese prioriteiten:

 • ontwikkeling van curricula om tegemoet te komen aan de arbeidsmarkt en maatschappelijke behoeften,
 • ontwikkeling van vrij toegankelijke trainingsbronnen, en
 • sociale inclusie.

Real-time ondertitels maken het mogelijk om live toegang te hebben tot audiovisuele inhoud en in situaties waarin ondersteuning voor communicatie gewenst is. De noodzaak voor real-time ondertitels is gestegen sinds de adoptie van het VN-verdrag Handicap (UNCRPD), door de Europese Toegankelijkheidswet (European Accessibility Act) en de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (Audiovisual Media Service Directive). Deze zetten dienstverleners ertoe aan om toegang te garanderen voor mensen met een visuele of auditieve beperking.

Momenteel missen ondertitelaars vaak specifieke training en het beroep heeft nog geen duidelijke of erkende status. LTA richt zich erop om een effectief en gecertificeerd curriculcum te ontwikkelen voor real-time intralinguale respeakers en velotypisten. De training materialen zullen vrij toegankelijk zijn en geschikt zijn voor opleidingen binnen bedrijven, beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Real-time ondertitelaars getraind door LTA zullen relevante vaardigheden hebben om hoge kwaliteit ondertiteling te verzorgen in verschillende omstandigheden:

 • Culturele evenementen
 • Parlementaire bijeenkomsten
 • TV uitzendingen
 • Werk situatie
 • Onderwijs situatie

 

De training zal drie verschillende werk situaties behandelen:

 • Face-to-Face
 • Online
 • Via relay

 

Dit project wordt ondersteund door:

University of Applied Languages Logo
Logo U A B
ecqa logo