Evropski projekt: LTA

Evropski projekt

LTA: Live Text Access

Logo LTA + cofunded by the EU/Erasmus plus

Uvod

Live Text Access je projekt, ki ga sofinancira program EU ERASMUS +.

LiveTextAccess (LTA) je strateško sodelovanje med izobraževalnimi in neizobraževalnimi partnerji, katerega namen je izboljšati potrebo po usklajenem usposabljanju podnapisov v živo.

 

Koncept projekta

LTA obravnava vključevanje in inovacije v visoko šolstvo s poudarkom na treh evropskih prednostnih nalogah:

 • razvoj učnih načrtov za potrebe trga dela in družbenih potreb,
 • razvoj odprtokodnih virov za usposabljanje in
 • socialna vključenost.

Podnapisi v realnem času omogočajo dostop do avdiovizualnih vsebin v živo in v primerih, ko je potrebna podpora za komunikacijo. Potreba po podnapisih v realnem času se je povečala po sprejetju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (UNCRPD) z evropskim Zakonom o dostopnosti in Direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah. Ponudnike storitev pozivajo, naj ljudem z okvaro vida ali sluha zagotovijo dostop.

Trenutno podnapisniki pogosto nimajo posebnega usposabljanja in poklic nima jasnega ali priznanega statusa. Cilj LTA je oblikovati učinkovit in certificiran učni načrt za sporazumevalce in velotipiste v realnem času. Gradiva za usposabljanje bodo odprtokodna in primerna za interno, poklicno in visokošolsko usposabljanje.

Podnapisi v realnem času, ki jih usposobi LTA, bodo imeli ustrezna znanja za zagotavljanje visokokakovostnih podnapisov v različnih kontekstih:

 • Kulturne prireditve
 • Parlamentarne skupščine
 • Oddaje
 • Delovno mesto
 • Izobraževanje

Trening bo pripravil tri različne delovne nastavitve:

 • Iz oči v oči
 • Na spletu
 • Z relejem

Ta projekt podpira:

University of Applied Languages Logo
Logo U A B
ecqa logo